Uteavdeling

  • Vedproduksjon
  • Plenklipping/hagearbeid/snømåking
  • Kjøreoppdrag som lokal flytting, henting av svinesæd til bønder, henting av varer på Steinkjer til private og næringslivet på Snåsa
  • Hva kunden spør om
  • Vaktmestertjenester
  • Avfallshåndtering som innsamling av papp og plast fra næringslivet, ta med grovavfall til
  • Steinkjer for næringslivet, innsamling av plast fra husstandene. Vi har avtale med Steinkjer kommune Renovasjon
  • Kjøre avfall fra husstandene til miljøtorget

Vedproduksjon er hovedaktiviteten ved vår uteavdeling i 7-8 måneder av året. Produksjonen forgår i Forbergsmarka, ca 1 km fra de øvrige avdelingene i Snåsa sentrum. Vi produserer bjørkved i 20 og 30 cm lengder, og volumet er ca 300 fm³, eller 600 storsekker i året. Markedet vårt er i hovedsak i Snåsa, men vi selger gjerne utenfor Snåsa.

Vakmestertjenestene sine hovedaktiviteter er plenklipping og hagearbeid om sommeren, og oppdrag resten året er diverse kjøring av avfall, og forskjellige kjøreoppdrag for private.

Hovedkundene på plenklippingen er Snåsa kommune og pensjonister i Snåsa, men vi har også en del andre kunder, bl.a. kunder som har hus i Snåsa, men som ikke bor her, og således ikke kan klippe selv.

Vi har flere typer klippere så vi er tilpasset både store og små plener. I tillegg har vi utstyr for kantklipping.

Dersom noen ønsker fastpris på plenklipping tar vi en testklipp først, og bestemmer en fast pris etter dette.

Uteavdelingen kan kontaktes på telefon ved spørsmål om oppdrag eller bestilling av ved.

Telefon: 977 06 985